شروع دوباره

همیشه شروع هر چیزی برای من هیجان انگیز بود.مثل شروع یک دوره تحصیلی,شروع یک رابطه دوستانه,شروع یک کتاب و...حتی شروع یک پایان!

هر لحظه چیزی در حال تموم شدن و شروع شدنه...


/ 0 نظر / 94 بازدید